Logo REAC

AVG wetgeving

25th of mei, 2018

In verband met de nieuwe wetgeving omtrent persoons gegevens hebben alle klanten van ons een bericht ontvangen met een verwerkers overeenkomst. In het bericht staat de volgende tekst:

In verband met de nieuwe AVG wetgeving (tevens bekend als GDPR) omtrent de bescherming van persoons gegevens die 25 mei 2018 in werking treedt, zijn er bepaalde afspraken waaraan voldaan moet worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de bijgevoegde verwerkers overeenkomst. Hierin staat o.a. beschreven hoe wij uw gegevens beschermen. Het is belangrijk dat er voor iedere hoofd entiteit waar wij mee samen werken een aparte overeenkomst wordt ingevuld, indien dit voor u van toepassing is ontvangt u deze mail meer dan 1 keer. In de overeenkomst op het voorblad ziet u voor welke BV met de daar onder vallende entiteiten dit bericht betrekking heeft.

 

Dit bericht is van Reac afkomstig en belangrijk.